شهربانوکلاه کج به رحمت ایزدی پیوست

باتسلیت به خانواده جناب آقای مهمدی

درگذشت شهربانو کلاه کج درتاریخ ٢/۶/٨٩ساعت ٧:١۵صبح روزسه شنبه این مصیبت وارده رابه خانواده داغدارمهمدی وکلاه کج تسلیت می گوییم

روحش شادویادش گرامی باد

/ 0 نظر / 11 بازدید