باعرض تسلیت به خانواده جلالی

درگذشت جوان ناکام مرحوم محمد جلالی فرزندعزت الاه جلالی را به خانواده محترم ایشان تسلیت می گوییم وبرای آن مرحوم طلب آمرزش می کنیم

                                                                             روحش شادویادش گرامی

/ 0 نظر / 9 بازدید